Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/49/EU av 10. desember 2012 som endrer vedlegg II i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EC om tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier

Commission Directive 2012/49/EU of 10 December 2012 amending Annex II to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC og regulerer tekniske spesifikasjoner for fartøy som trafikkerer indre vannveier.

Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Det fremgår av direktivets artikkel 4 at kun medlemsstater som har indre vannveier slik dette er definert i direktiv 2006/87/EC artikkel 1 (1) plikter å gjennomføre direktivet. Norge har ikke innlands vannveier slik dette er definert her, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet.

Ved at direktivet ikke skal gjennomføres har det heller ikke vært foretatt høring før utarbeidelse av posisjonsnotat.

Vurdering
Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC. Rettsakten er EØS-relevant for EØS-stater som har eller vil opprette innlands vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Norge har ikke indre vannveier og skal således ikke gjennomføre rettsakten. Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet er vedtatt i EU 10. desember 2012 sammen med direktiv 2012/48.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2012
Gjennomføringsfrist i EU
01.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 668-669
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro