Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser