Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser