Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon