Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk