Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser