Tilbakekalling av godkjenningen av koksidiostatikumet nifursol som tilsetningsstoff i fôrvarer