Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler