Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom