Tillatelse til markedsføring av "smørbare gule fettstoffer tilsatt phytosterolestere" som ny mat eller ny matingrediens

Tittel

Kommisjonsvedtak 2000/500/EF av 24. juli 2000 om tillatelse til markedsføring av "smørbare gule fettstoffer tilsatt phytosterolestere" som ny mat eller ny matingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97

Commission Decision 2000/500/EC of 24 July 2000 on authorising the placing on the market of "yellow fat spreads with added phytosterol esters" as a novel food or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Inden for det i forordningens artikel 6, stk. 4, fastsatte tidsrum på 60 dage blev der fremsat begrundede indsigelser i henhold til bestemmelserne. Ifølge bestemmelserne i forordningens artikel 7 skal der derfor træffes beslutning efter proceduren i forordningens artikel 13.

(2) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler er blevet hørt om spørgsmålet i henhold til forordningens artikel 11. Den 6. april 2000 afgav komitéen udtalelse om, at de "smørbare gule fedtstoffer tilsat phytosterolestere" (maks. 8 vægtprocent phytosterol svarende til 14 vægtprocent phytosterolestere) i ansøgningen ingen sundhedsrisiko udgør for mennesker.

(3) Produktet vil blive markedsført målrettet mod personer, der forsøger at sænke kolesterolindholdet i blodet.

(4) Patienter, der indtager kolesterolsænkende medicin bør kun bruge produktet under lægeligt tilsyn.

(5) Der kan være tale om en reduktion af beta-caroten-niveauet i blodet hos personer, hvis A-vitamin-status ikke er optimal, særlig gravide og ammende kvinder og småbørn. Forbrugeren skal derfor have oplysninger om, at produktet sænker beta-caroten-niveauet i blodet, ledsaget af relevant ernæringsrådgivning om regelmæssigt forbrug af frugter og grøntsager.

(6) Det er således påvist, at produkterne opfylder kriterierne i forordningens artikel 3, stk. 1.

(7) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2000
Anvendelsesdato i EU
28.08.2000

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet