Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat