Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet