Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier