Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik