Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til funksjonsgruppen «stabilisatorer» og bruk av jernlaktat (E 585) på soppen Albatrellus ovinus som næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei

Commission Regulation (EU) 2019/891 of 28 May 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the functional class of ‘stabilisers’ and the use of ferrous lactate (E 585) on the mushroom Albatrellus ovinus as a food ingredient in Swedish liver pâtés

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår i dette regelverket at jernlaktat (E 585) blir godkjent til bruk på Albatrellus ovinus slik at den mørkner soppen ved oksidering.

Fargeretensjonsmiddel er en ny teknologisk funksjon i vårt regelverk, men blir benyttet i en varestandard kalt "GSFA" utviklet under "Codex Alimentarius" (CODEX utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme».). Der blir det definert som "stoffer som stabiliserer, beholder eller intensiverer fargen til et næringsmiddel. Ved å henvise til denne funksjonsklasse forbrukeren vil bli informert om at bruken av tlsetningsstoffet er knyttet til fargen til næringsmiddelet." I utkastet til regulering blir det foreslått at denne teknologiske funksjonen skal legges til i vedlegg 1; liste over teknologiske funksjoner (kategoribetegnelse) som et tilsetningsstoff kan ha.

Begrensningene blir «bare til oliven mørknet ved oksidasjon og til soppen Albatrellus ovinus når den blir brukt som dekor på leverpostei».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aseptabel.

Vurdering
Et fargeretensjonsmiddel tilfredsstiller det teknologiske behovet om opprettholde eller forsterker fargen i et oksidert næringsmiddel. Det vil redusere bruken av fargestoff som farger næringsmiddelet i den fargen som om det var oksidert.

Mattilsynet mener at jernlaktat (E585) tilsfredstiller behovet for å forsterke den mørke fargen i oksidert fåresopp. Den begrensede bruken jernlaktat til fåresopp som skal benyttes til dekor på svensk leverpostei vil ikke medføre noen økt helsemessig risko.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. november 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
18.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2019
Anvendes fra i Norge
28.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0891
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro