Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/800 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til utvidelse av bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter som er tradisjonelle i franske oversjøiske territorier

Commission Regulation (EU) 2019/800 of 17 may 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the use of carminic acid, carmine (E 120) in certain meat products traditional in French Overseas Territories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder godkjenning av karminsyre (E 120) i kjøttprodukter som hovedsakelig selges i den fransk delen av Karibia. Fargestoffet karminsyre (E120) blir brukt i tradisjonelle kreolske kjøttvarer i den franske delen av Karibia.

I forordning 2019/800 blir karminsyre godkjent i tradisjonelle kreolske saltede kjøttvarer; saltet snute, hale og knoke fra svin og saltet «parleon» (del av skulderen på storfe).

Karminsyre (E 120) i kategori 8.3.1 «ikke varmebehandlede kjøttprodukter" kan nå benyttes i slakteavfall som «groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole and paleron de boeuf à la créole». Disse produktene selges, hovedsakelig, i den fransk delen av Karibia.

Karminsyre (E120) er godkjent i kategori 8.3.1 «ikke varmebehandlede kjøttprodukter i følgende produkter, pølser med 100 mg/kg, i chorizo/salchichon med 200 mg/kg og i pastrumas med Q.S. En ny rad rett under paraoransje (E110) vil karminsyre bli oppført med brukermengde opp til 50 mg/kg og med begrensning/unntak bare i tradisjonelle kreolske saltede kjøttvarer; saltet snute, hale og knoke fra svin og saltet «parleon» (del av skulderen på storfe). Disse produktene blir spist etter utvanning og koking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Tradisjonelle kreolske saltede kjøttvarer er ikke vanlige produkter på Norge. Godkjenningen av karminsyre i de disse kreolske kjøttvarene vil ikke føre til en økt helsemessig risiko av betydning.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2019
Anvendes fra i Norge
28.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0800
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro