Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl