Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl