Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)