Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer