Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter