Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger