Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen