Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen