Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia