Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia