Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland