Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/434/EU av 6. august 2010 som endrer vedlegg I og II til vedlegg 2008/185/EF vedrørende oppføring av Slovenia på listen over medlemsstater som er fri for Aujeszkys sykdom, og om oppføring av Polen og visse regioner i Spania på listen over medlemsstater hvor der er iverlsattt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av Aujeszkys sykdom

Commission Decision 2010/434/EU of 6 August 2010 amending Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Slovenia in the list of Member States free of Aujeszky’s disease and of Poland and regions of Spain in the list of Member States where an approved national control programme for that disease is in place

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtaket omhandler tilleggsgarantier for svinesykdommen Aujeszky's disease (AD). Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen stater følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen. Endringene i gjeldende rettsakt gjelder oppdatering av vedlegg I og II i rettsakten. I vedlegg I oppdateres listen over land/regioner i EU som er fri for AD og over land/regioner i EU som er fri for AD og hvor vaksinasjon mot AD ikke er tillatt. I vedlegg II oppdateres listen over land/regioner i EU som har iverksatt et godkjent bekjempelsesprogram mot AD. I dette vedtaket blir Slovenia ført opp på listen over land/regioner i EU som er fri for AD (vedlegg I), mens Polen og visse regioner i Spania føres opp på listen i vedlegg II som viser hvilke stater som har et godkjent bekjempelsesprogram mot AD.

Merknader
Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. For norske brukere betyr endringene at det ikke kan kreves tilleggsattestasjon for AD ved import av svin fra Slovenia til Norge. Det er generelt svært sjeldent import av levende svin til Norge. Endringen vil i praksis ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for brukere eller forvaltningen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.08.2010
Anvendelsesdato i EU
27.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 388-391
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
28.07.2011
Høringsfrist
09.09.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2011
Anvendes fra i Norge
04.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0434
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro