Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2173 av 20. november 2017 om endring av vedlegg II til beslutning 2008/185/EF når det gjeldergodkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeszkys sykdom for regionen Lombardia i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2173 of 20 November 2017 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the approval of the control programme for the eradication of Aujeszky's disease for the region of Lombardia in Italy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til Beslutning 2008/185/EF som listefører land og regioner med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease.

I vedlegg II blir regionen Lombardia lagt til på listen over regioner i Italia med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endring av vedlegg II til Beslutning 2008/185/EF, som angår listeføring av land og regioner med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease, medfører ikke behov for endring av norsk regelverk. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Disse hjemmesidene vil oppdateres når rettsakten innlemmes i EØS-avtalen. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/impo...

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2017
Anvendelsesdato i EU
22.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 5-6
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2173
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro