Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode