Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/65/EF av 17. januar 2008 om endring av beslutning 2007/718/EF om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke på Kypros

Commission Decision 2008/65/EC of 17 January 2008 amending Decision 2007/718/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Cyprus

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre (uten EØS-komitebeslutning)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2008
Anvendelsesdato i EU
06.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
23.01.2008