Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser