Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris