Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2003)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2003/375/EF av 21. mai 2003 om utpeking av registerenheten for toppnivådomenet .eu

Commission Decision 2003/375/EC of 21 May 2003 on the designation of the .eu Top Level Domain Registry

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen henger sammen med forordningene 733/2002/EF og 874/2004/EF om opprettelse av toppdomenet .eu og nærmere regler om forvaltningen av domeneressursen .eu. Forordning 375/2003/EF oppretter og utpeker EURID (European Registry for Internet Domains) som forvalter og administrator av toppdomenet .eu.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningene gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Status
Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2003
Anvendelsesdato i EU
13.06.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 637-638
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2013
Anvendes fra i Norge
16.05.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003D0375
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro