Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2003)