Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser