Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger