Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering