Transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett: ajourføring av liste