Transitt av naturgass gjennom overføringsnett: ajourføring av liste