Transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: endringsbestemmelser som følge av Tysklands gjenforening