Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet