Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land