Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon