Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til typegodkjenning av utslipp fra tunge kjøretøyer som bruker ren biodiesel

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the emissions type-approval of heavy duty vehicles using pure biodiesel

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Køretøjer, der er typegodkendt i EU, skal kunne køre på ren biodiesel og på forskellige blandinger af biodiesel og fossile brændstoffer, hvis der er behov for det.

(2) I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 kræver typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner, at fabrikanten sikrer overensstemmelse med de specifikationer for referencebrændstoffer, der er fastsat i bilag IX til nævnte forordning, og som anvendes til typegodkendelsesprøvning.

(3) Ren biodiesel (FAME B100) er ikke opført i bilag IX til forordning (EU) nr. 582/2011 som referencebrændstof ved emissionstypegodkendelse af tunge køretøjer. Typegodkendelsesprøvning skal gentages for både diesel (B7) og ren biodiesel (B100) for at påvise overensstemmelse med emissionskravene. For at minimere dobbeltprøvning og lette certificeringen af anvendelsen af ren biodiesel og biodieselblandinger (f.eks. FAME B20/B30) er det nødvendigt at indføre specifikationerne for ren biodiesel som referencebrændstof på grundlag af relevante internationale og europæiske standarder. Det bør være tilladt at påvise overensstemmelse med emissionsprøvningskravene for en B100-typegodkendelse ved emissionsprøvning af stammotoren på ren biodiesel. I forbindelse med den nødvendige prøvning af overensstemmelse efter ibrugtagning kan der vælges en hvilken som helst biobrændstofblanding.

(4) Med henblik på godkendelse af køretøjer med en godkendt motor er det nødvendigt med et tillæg til specifikationerne for typegodkendelsesattesten.

(5) Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet