Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning