Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om korrigering av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 når det gjelder administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/128 of 25 January 2018 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/504 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2018)

Sammendrag av innhold
Rammeforordning (EU) nr. 167/2013 omhandler bestemmelser for godkjenning og markedstilsyn av jord- og skogbrukstratorer. I rammeforordningens gjennomføringsforordning (forordning (EU) 2015/504) er det oppdaget enkelte språklige oversettelsesfeil. Dette gjelder den estiske, finske, greske, italienske, kroatiske, latviske, litauiske, maltesiske, portugisiske, rumenske, slovenske, spanske og svenske oversettelsen av forordning (EU) 2015/504.

Forordning (EU) 2018/128 korrigerer de nevnte feil i de nevnte språkversjoner av forordning (EU) 2015/504.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i sakens anledning, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen den 31.05.18, beslutning nr. 106/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2018
Anvendelsesdato i EU
15.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 14-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro