Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til funksjonelle krav til markedsovervåking av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og separate tekniske enheter

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules on the application of Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards functional requirements for market surveillance of vehicles, systems, components and separate technical units

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 8.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 6.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 8.6.2021)

Vehicle safety – data collection rules for vehicle checks (market surveillance)

About this initiative

Regulation 2018/858 introduces strict market surveillance obligations on EU countries and allows the Commission and third parties to carry out checks on vehicles (market surveillance). These ensure that vehicles and equipment do not endanger health, safety or the environment.

This initiative defines:

• data that manufacturers need to provide

• methodology for selecting vehicles and carrying out tests

• requirements on third parties

• templates for reporting purposes.

Draft act

Feedback period: 08 June 2021 - 06 July 2021 (midnight Brussels time)

Draft implementing regulation - Ares(2021)3743615

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet