Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser