Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre