Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur